پیشنهاد دهید

پیشنهاد دهید

موجود است
آلفا آنزیم پارس

در پروسه تولید شکر نشاسته یکی از اجزاء اصلی و طبیعی موجود در ساقه نی می باشد که در رشد نی تأثیر بسیار می گذارد. وجود نشاسته در نی در هنگام تولید شکر دو اثر مهم در پروسه بهره برداری دارد: اول: بخصوص در اواخر دوره بهره برداری و یا در اثر یخبندان، تولید نشاسته در نی زیادتر می شود و در پروسه بهره برداری، باعث ژلاتینه شدن نشاسته می گردد. این عملکرد نشاسته بخوبی در ایران شناخته شده است و آلفا آمیلاز در صنایع نیشکر ایران بدین منظور استفاده می شده است. دوم: اما مورد دوم که در ایران کمتر به آن توجه شده، این است که نشاسته حتی به مقدار اندک در نی وجود دارد و به همراه شربت وارد پروسه بهره برداری می شود. همین مقدار اندک نشاسته به عنوان ناخالصی محسوب شده و از یک طرف مانع کریستالیزه شدن حد اکثر شده و از طرف دیگر در صدی از شکر بصورت پودر تولید می شود. برای رفع مشکلات ناشی از وجود نشاسته در شربت، از آنزیم آلفا آمیلاز استفاده می شود. برای رفع مشکل در مورد اول، آنزیم آلفا آمیلاز، نشاسته را شکسته و مانع ژلاتینه شدن و تأثیر گذاری بر پروسه تولید می شود. برای رفع مشکل در مورد دوم، آنزیم آلفا آمیلاز، مقدار اندک نشاسته موجود را شکسته و باعث به حد اکثر رساندن دانه های کریستالیزه شده و نیز تبدیل پودر شکر به دانه های کریستال می شود. نحوه مصرف آنزیم آلفا آمیلاز: آنزیم آلفا آمیلاز در دو مرحله استفاده می شود: الف: در مرحله تبخیر (در سومین مرحله تبخیر Evaporation) و مقدار مصرف آلفا آمیلاز در این مرحله 2 گرم در هر تن نیشکر ورودی به کارخانه می باشد. ب: در مرحله پخت اول شکر (پخت A) میزان مصرف آلفا آمیلاز، 15 تا 20 گرم به ازاء هر تن شکر تولید شده می باشد. شایان ذکر است با جلوگیری از ضایعات پودر شکر و نیز کریستالیزه شدن حد اکثر، شکر مرغوبتری تولید می گردد و با کاهش ضایعات و افزایش بازدهی ، چندین برابر هزینه آنزیم مصرفی سود عاید شرکت میگردد. کالای مورد استفاده در کارخانجات شکر در حال حاضر غالبا از شرکت Lyven فرانسه تامین میگردد و قیمت فروشی در حدود کیلویی 40 تا 45 هزار تومن دارد. قیمت محصول ما هر کیلو 70 هزار تومن میباشد اما دوز مصرف آن یک سوم محصول فرانسوی است. برگه مشخصات فنی محصول به پیوست ارائه میگردد.

1 ریال

 

کارخانجات محترم عضو سایت برای تهیه این آنزیم یا ارسال نمونه میتوانند هم اکنون با دپارتمان بازرگانی سایت تماس بگیرند.

قیمت محصول:با توجه به شرایط بازار و نوسانات و تغییرات قیمت خواهشمندیم جهت دریافت قیمت در خواست خود را به یکی از روشهای زیر اعلام فرمایید.

تکمیل فرم درخواست در دپارتمان بازرگانی سایت.

مکالمه یا مکاتبه با دپارتمان بازرگانی سایت.(خانم مهندس عسگری با داخلی 137)

مشخصات فنی محصول :

 

TECHNICAL  DATASHEET
LIQMAX HT
Product Description:   Thermo stable Alpha Amylase enzyme produced by Bacillus
Licheniformis (EC 3.2.1.1)
Product Code:  803
Application:   Starch & Glucose industry
Appearance:  Brown Liquid
Standard Activity:  145 000 TSAU/ml
Application pH:  5.00 - 7.50
Optimum pH:  5.2 - 6.00
Application Temp:  90 - 120 ˚C
Optimum Temp:  95 - 115 ˚C
Dosage:  0.02 - 0.03 %, based on dry matter
Regulatory Information:
This product complies with JECFA and FCC recommended specifications for food grade enzyme
preparations and with FDA current GMP standards.
Packaging:
20 Kg net in food grade Polypropylene drums.
Storage:
When stored in sealed packaging at a cool dry place (< 25˚C) away from direct sunlight, this.
ISO 9001:2008 Cert. No. 610850
ISO 22000:2005 Cert. No. 610878
ISO 14001:2004 Cert. No. 610864
GMP Cert. No. N681904

1100
/
1
/

نظر دهید