تاریخچه اسید سیتریک

تاریخچه اسید سیتریک

آنچه از مبدا زمانی مصرف اسید سیتریک یا بازرگانی و خرید و فروش اسید سیتریک به سبک کنونی و در احجام امروزی و در تناژ بالایی که در تولید اسید سیتریک یا جوهر لیمو در بازار داخلی و جهانی مصرف میگردد میدانیم به شرح زیر میباشد:

مصرف اسید سیتریک:

 

در اواخر قرن نوزدهم برای نخستین بار از محیط کشت پنی‎سیلیوم که قبلا سیترومایسس نامیده می‏شد اسید سیتریکناچیزی به دست آورده شد. با وجود این که این کار در مقیاس صنعتی انجام نشد ولی زمینه تحقیقات بعدی شد. اولین فرآیند صنعتی تولید اسید سیتریک با آسپرژیلوس نایجر در سال 1919 در کشور بلژیک آغاز شد.

تا سال 1926 بیشتر از نود درصد اسید سیتریک مورد نیاز در کشور ایتالیا تولید و صادر می‏شد تا این که محققین درهمان سال توانستند از کلسیم سیترات وارداتی این اسید را تولید کنند. در سال 1940 کاربرد روش کشت غوطه ‎وری و استفاده از ملاس بیشتر مورد توجه قرار گرفت. محققین با کاربرد آسپرژیلوس نایجر در سال 1949 ، روش کشت غوطه‌ وری و ملاس چغندر قند و نیشکر اسید سیتریک تولید نمودند. دانشمندان در سال 1963 در تحقیقات خود متوجه شدند عمل هم زدن در فرمانتورهای همزن‌دار باعث پخش و گسترش میکروارگانیسم در محیط و در نتیجه افزایش تولید اسید سیتریک شده است. امروزه با کاربرد میکروارگانیسم‌هایی مانند آسپرژیلوس‏نایجر در شرایط ویژه می‏توان مقدار زیادی اسید سیتریک تولید و روانه بازار مصرف نمود.

محققین در سال 2006 گزارش کردند که جوانه‌زنی اسپورهای آسپرژیلوس نایجر، تاثیر مهمی بر رشد و نمو و قابلیت تولید متابولیت‌های ساخته شده نظیر اسید سیتریک در محیط کشت داشته و مرحله جوانه زنی  به طور عمده خصوصیات مرفولوژیکی میکروارگانیسم و مراحل رشد و نمو و توسعه آن را کنترل نموده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کلمات کلیدی:تولید اسید سیتریک،تولید اسید سیتریک از ملاس چغندر قند،تولید جوهر لیمو،فروش جوهر لیمو،خرید آنلاین شکر و اسید سیتریک،اسید سیتریک آبدار ،اسید سیتریک خشک،نمایندگی های فروش اسید سیتریک جوین،واردات اسید سیتریک،صادرات اسید سیتریک،قیمت اسید سیتریک،سفارش آنلاین شکر و اسید سیتریک