ضایعات به کار رفته در تولید اسید سیتریک

ضایعات مورد استفاده در تولید اسید سیتریک

ضایعات مورد استفاده در تولید اسید سیتریک کدام است؟

یکی از عمده ترین صنایع فراورده های تخمیری تولید اسید سیتریک میباشد.اسید سیتریک به علت ماهیت بنیادی خود مصرف بالایی در انواع صنایع دارد.

اسید سیتریک به سه روش زیر تولید میگردد.

1- کشت غوطه ور

2-سطحی

3- حالت جامد

از ضایعات متفاوتی میتوان اسید سیتریک تهیه نمود که عمدتا مطالعات صورت گرفته برای تولید اسید سیتریک به روی ضایعات موارد زیر بوده است

1- ضایعات و تفاله سیب

2- تفاله انگور

3- پوست کیوی

4- ضایعات قهوه

5- باگاس نیشکر

6- چوب ذرت

7- تفاله خرما

8- ملاس چغندر قند

جهت سفارش اسید سیتریک خشک یا اسید سیتریک آبدار با شماره های زیر تماس بگیرید.

جهت سفارش شکر سفید تولید داخل با شماره های زیر تماس بگیرید

جهت سفارش استویا به صورت برگ خشک،گیاه تازه و شیره استویا با شماره های زیر تماس بگیرید

05136018424

05136018425

ارسال به تمام نقاط ایران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اسید سیتریک مونو هیدرات و اسید سیتریک آنهیدروز

اسید سیتریک مونو هیدرات و اسید سیتریک آنهیدروز

اسید سیتریک مونو هیدرات و اسید سیتریک آنهیدروز

اسید سیتریک مونو هیدرات و اسید سیتریک آنهیدروز

اسید سیتریک خشک و اسید سیتریک آبدار

اسید سیتریک خشک و اسید سیتریک آبدار